« سواد علمی | ص?حه اصلی | پروفسور جلسه »

جلسه هفتگی؛ جور دیگر باید دید!

سلام،

کارکرد جلسه هفتگی اگه به دید و بازدید محدود بشه
خوب چه مزیتی نسبت به فوتبال یا کوه هفتگی داره؟
حداقل اونها یه ورزشی هم هست و خرج هرکسی هم با خودشه.

جلسه می تونه کارکرد فرهنگی اجتماعی عمیق تری داشته باشه.
به شرطی که قدرش دونسته شه و قواعدش رعایت شه.

اولین قاعده شاید احترام به جمعه که هر حرفی نزنیم
و فقط به رای خودمون تو جلسه هرکاری نکنیم.

بعد بنای محورهای منظم جلسه است که مورد اتفاق همه و کم هزینه باشه؛
مثل نماز جماعت، قرآن دسته جمعی و مرور اخبار هفته.

بعد تقویت محتوای جلسه در جهت رشد فکری و آگاهی مذهبی-اجتماعی.
همان سواد علمی که پست قبل گفتیم.

راهکار: به هرحال یه عده ای باید بیان بشن هستۀ پای کار و برنامه ها رو دنبال و پیگیری کنن.
نمیشه هی بشینیم بگیم چرا این و اون!؟
باید خودمون رایزنی کنیم، انگیزه ایجاد کنیم،
مطالب و موضوعات خوب معرفی کنیم،
استاد خوب، کتاب خوب و فیلم خوب.

برای حفظ تنوع هم میشه برنامه ها رو تو هفته های متوالی تغییر داد؛
مثلاً یه برنامۀ چهار هفته یه بار:
یه هفته مذهبی، یه هفته فرهنگی اجتماعی
یه هفته ادبی هنری و هفتۀ آخر تحصیلی اقتصادی.

یا علی

نوشته شده توسط masih در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش