« اسفند 2007 | ص?حه اصلی | اردیبهشت 2008 »

لطلب الاصلاح ...

سلام،

«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی»

این نکته می تواند در بسیاری از امور زندگیمان راه گشا باشد:

نقش ما در اصلاح جامعه،
به خصوص جامعه ای که سابقاً نسبتی با آن داریم.

جامعۀ فامیل، همسایگان، دوستان، دانشگاه و همکاران.

یا حسین

نوشته شده توسط masih در ساعت | نظرخواهی (9)